III Ogólnopolska Konferencja
Pediatria i Neonatologiaaktualności w diagnostyce i leczeniu

15 - 16 LUTY 2019r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarska.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2