III Ogólnopolska Konferencja
Pediatria i Neonatologiaaktualności w diagnostyce i leczeniu

15 - 16 LUTY 2019r.

PROGRAM

15 Luty

(piątek)

Sala B
Warsztaty I

8.00-9.00
ABC – interpretacji wyników badań radiologicznych układu oddechowego u dzieci
Dr hab. Henryk Mazurek, prof. nadzw, IGiCHP, Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce


8.50  Otwarcie Konferencji  
Prof. dr hab. Danuta Zwolińska, Dr hab. Barbara  Królak-Olejnik, prof. nadzw.UM we Wrocławiu

 

9.00 – 11.20 
SESJA I
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Helwich,  Prof. dr hab. Teresa Jackowska  


9.00 - 9.20 Epidemiologia perinatalna – dlaczego ważna w praktyce pediatrycznej ?
Prof. dr hab. Ewa Helwich, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii
9.20 - 9.40 Program szczepień ochronnych 2019
Prof. dr hab. Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii CMKP w Warszawie    
9.40- 10.00 Dziecko małe - kiedy i które diagnozować i leczyć.?
Prof. dr hab. Anna Noczyńska, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego UM we Wrocławiu
10.00- 10.20 Ciekawość i oko lekarza- najlepszy sposób diagnozowana chorób infekcyjnych u dzieci
Prof. dr hab. Leszek Szenborn, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu
10.20- 10.40 Stany nagłe w neonatologii
Prof. dr hab. Anna Dobrzańska, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
10.40-11.00 Aktualne problemy ginekologii dziecięcej i dziewczęcej - współpraca ginekologa z pediatrą
Prof. dr hab. med. Lidia Hirnle, I Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa UM we Wrocławiu

11. 00 – 11.20 Dyskusja

11.20 -11.50 Przerwa kawowa

 

 

11.50 – 13.45 
SESJA II
Przewodniczący: Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka - Szaflarska, Dr hab. Bożena Kociszewska - Najman

 

11.50 – 12.10 Ostre i łagodne infekcje dróg oddechowych u dzieci. Algorytm postępowania
Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii CMKP w Warszawie
12.10 – 12.30 Płodowy zespół alkoholowy – czy można mu zapobiec?
Dr hab. Bożena Kociszewska-Najman, Oddział Neonatologii I Katedry i Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie
12.30-12.50 Czy pamiętamy jak ważna jest laktoza w diecie niemowląt i małych dzieci ?
Prof. dr hab.. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej
12.50-13.10 Szybka diagnostyka genetyczna u dzieci z postępującymi objawami neurologicznymi (Rapid WES)
Dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw. UM we Wrocławiu, Katedra Pediatrii UM we Wrocławiu
13.10- 13.30 Ciała obce u dzieci
Prof. dr hab. Dariusz Patkowski, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu
13.30-13.45 Dyskusja  

13.45  – 14.30 Lunch

 

 

14.30 – 16.25 
SESJA III
Przewodniczący: Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, Dr hab. Jan Mazela


14.30-14.50 Znaczenie mikrobioty w okresie okołoporodowym
Dr hab. Jan Mazela, Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu
14.50-15.10 Innowacyjne podejście do leczenia niedokrwistości niedoborowych
Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum     im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
15.10-15.30 Opóźnienie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem spektrum zachowań autystycznych i zaburzeń rozwoju mowy
Prof. dr hab. med. Wojciech Służewski, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej  UM w Poznaniu
15.30-15.50 Nowości w diagnostyce -point of care_: co jest przydatne w opiece nad dziećmi w POZ ?
Dr hab. Agnieszka Mastalerz – Migas, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu
15.50-16.10 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci- możliwości interwencji
Dr hab. Henryk Mazurek, prof. nadzw, IGiCHP, Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce.

16.10-16.25 Dyskusja

 

SALA B

Warsztaty II
16.10 – 17.10
Leczenie dietetyczne alergii na białka mleko krowiego. Kiedy silne hydrolizaty białkowe a kiedy dieta elementarna? Zastosowanie w praktyce - Przypadki kliniczne.
Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


16.35 – 17.35. Spotkanie Ordynatorów Oddziałów Pediatrycznych województwa dolnośląskiego z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pediatrii – dr n. med. Ewą Willak-Janz

16 Luty

(sobota)

Sala B
Warsztaty III
8.00 – 9.00
Podstawy oceny EKG- od noworodka do nastolatka
Dr. n med. Anna Turska-Kmieć, Klinika Kardiologii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

 

9.00- 10.55
SESJA IV
Przewodniczący: Prof. dr hab. Alicja Chybicka, Prof. dr hab. Przemko Kwinta,

 

9.00- 9.20 Dysplazja oskrzelowo-płucna – co pediatra wiedzieć powinien ?
Prof. dr hab. Przemko Kwinta, Klinika Chorób Dzieci CM UJ w Krakowie
9.20-9.40 „Co nowego w diagnostyce i leczeniu chorób metabolicznych kości u dzieci”
Prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół, Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości UM w Łodzi
9.40-10.00 Skazy osoczowe u dzieci- nowości w diagnostyce i leczeniu
Prof. dr hab.. Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu
10.00-10.20  Współczesne zagrożenia toksykologiczne u dzieci i młodzieży
Dr hab. Marzena Zielińska, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
10.20-10.40 Właściwości immunologiczne mleka kobiecego – „Old wine in new bottle”
Dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii UM we Wrocławiu
10.40-10.55 Dyskusja

10.55- 11.25 Przerwa kawowa

 

11.25 – 14.00
SESJA V
Przewodniczący: Prof. dr hab. Danuta Zwolińska , Dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw. UM we Wrocławiu

 

11.25-11.55 Noworodek- trudne dylematy - proste rozwiązania
Dr hab.  Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw. UMW: Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu
11.55.-12.15 Atopowe zapalenie skóry – pacjent w gabinecie pediatry
Prof. dr hab.. Wojciech Baran, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu    
12.15 -12.35 Zapalenie ucha u dzieci
Dr hab. Wanda Stankiewicz - Szymczak, prof. WIHIE, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
12.35-12.55 Zaburzenia rytmu w pediatrycznej izbie przyjęć
Dr n. med. Anna Turska – Kmieć ,Klinika Kardiologii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
12.55-13.15 Zakażenie układu moczowego u dzieci - kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Prof. dr hab.. Danuta Zwolińska, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej.
13.15 – 14.00 Dyskusja

14.00 - 14.10 Podsumowanie konferencji, wręczenie certyfikatów

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2